Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Narvavägen 34, Postanstalten Sthlm 10, interiör. Postarbeterskan Birgit Harryson i arbete. Birgit har varit med och satt stopp för en postbedragare

Uppdaterad