Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum sett från Skeppsholmsbron. I förgrunden broräcket med förgylld kunglig krona

Uppdaterad