Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Kvarteret Getingen. Eldsvåda i kåkområdet. Sten Eriksson vid Radiopolisen räddar några hönor

Uppdaterad