Foto

Kvarteret Getingen. Eldsvåda i kåkområdet. Sten Eriksson vid Radiopolisen räddar några hönor