Skiss på gulnat papper med monterat tryck av symaskiner och symaskinsborden samt liten skiss av skyddsräcke
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utställningsritning för Singer symaskiner

Från Stockholmsutställningen 1897. Påskrift: "Tillhör The Singer Manufacturing Co. Anmälningssedel till fjerde sektionen, grupp 6, klass 3a."

Texten är på engelska.

Uppdaterad