Foto

Svea Artilleriregemente. Interiör från befälstallet. En man ryktar en häst