Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Kastellholmen vid kastellet. Militärer från Stockholms Örlogsstation, avbildade i samband med den sista friluftsgudstjänsten på Kastellholmen

Uppdaterad