Foto

Måltid i motorbåtens sittbrunn. Fr.v. Mats Lindgren, Maud Lindgren och Gunnar Eckerrot