Foto

Södra Blasieholmshamnen 10-12, Stallgatan 2. Flaggor hängs upp inför Norges kung Olav V:s ankomst