Bildkonst
Konstnär: Sollenberg, Harald Axel (1898-1964). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brandkårens rundradio

Utsändningen gick på tråd till alla Stockholms brandstationer. "Tråden" inkopplades i en vanlig radioapparat i brandmännen samlingsrum, ett mycket omtyckt arrangemang. Redan 1935 började utsändningarna och de kom från Kungsholmens brandstation, brandman Sigurd Thurlins kök på stationen. Programmen var naturligtvis främst för brandmännen, bla programpunkten Aktuellt som helt handlade om tjänsten. Man bjöd också på lutsång, föredrag och dialogen "Optimisten och Pessimisten", dvs brandmännen Arnold Billvik och Harald Sollenberg. Ett rykte gick att brandmännens pessimist var surare än radiotjänsts. Så sur att han kunde släcka eld.

Uppdaterad