Text
Författare: Bridal, Erik (1899-1965). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Pensionären.

Pensionsåldern för brandmän var 56 år. Brandman Erik Bridal, författaren till dikten här på sidan var född i december 1899 och alltså bara drygt 41 år. Han har många år kvar i tjänst. Om tre år, 1 april 1943, kommer han befordras till förman. Först 1955 går han i pension och 1965 avlider han, knappt 66 år gammal. Erik Bridal bidrog ofta med dikter, tänkvärda citat och små anekdoter till årsfester, jubileum och andra festligare tilldragelser.

Uppdaterad