Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Gatumiljö i snöväder. Folksamling vid hållplats

Uppdaterad