Foto

Gatumiljö i snöväder. Folksamling vid hållplats