Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Riddarhustorget 10. Vy mot Riddarhuset

Uppdaterad