Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Drottninggatan vid promenaddags

Bilden giver en livlig föreställning om det rörliga gatulivet - det var ännu hästarnas tidevarv, omnibussar och ekipage, ridande, militär och civila, eleganta damer med turnyr, dalkullor och brandsoldater, generaler och flottister, och i allt detta vimmel ett lapp-par och Liss Olof Larssons resliga gestalt." ur Drottninggatan genom tiderna av Arthur Sjögren, sid 169.

Uppdaterad