Bildkonst

Kamratföreningen Röde Hanen, Smygrökaren!

SE UPP MED SMYGRÖKAREN! Då - liksom nu - behövde man vara på sin vakt mot eldfaran. Brandmännen hade ju sett vilka förödande konsekvenser en oförsiktigt kastad fimp kunde ställa till.

Så här källhänvisar du till bildkonst

Har du frågor om konstverket?

Rättigheter