Bildkonst

Kamratföreningen Röde Hanen, Smygrökaren!

SE UPP MED SMYGRÖKAREN! Då - liksom nu - behövde man vara på sin vakt mot eldfaran. Brandmännen hade ju sett vilka förödande konsekvenser en oförsiktigt kastad fimp kunde ställa till.