Foto

Pärlstickaregränden från Tulegatan. Husen revs och gatan försvann 1904