Text
Författare: Gilbertson, Hans. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Ett tackbrev till brandkåren

Det är vanligt med tackbrev efter besök på främst Kungsholmens brandstation. Framförallt barngrupper och skolklasser har skickat teckningar som tack. Många har sparats i Röde Hanens arkiv.

Uppdaterad