Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, ur tidningen Puck n-o 29 1906

Brandchefen hade stor makt, fram till 1900-talets början fick en brandman inte gifta sig utan chefens medgivande. Han måste även förebära giltigt skäl för sin önskan att inträda i det äkta ståndet, innan det blev något bröllop. Efteråt skulle brud och brudgum gå in och tacka och niga för mäktig chef. De gifta brandmännen fick ett personligt lönetillägg på 60 kronor per år.

Uppdaterad