Text

Kamratföreningen Röde Hanen, En dag på Johannes brandstation

År 1905 hade brandkåren blivit mindre militäriskt än tidigare, även korum (gudstjänst morgon och kväll hos alla svenska trupper) avskaffades också den året därpå. I dagsschemat från 1879 börjas dagen med revelj 6.00 och slutar med tapto kl 21. Två gånger i veckan är det sångövningar inlagda i schemat och på tisdageftermiddagarna är det infanteriexercis.