Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Larmet kom 05.22 fm

Brandbilar på väg till Aug. Lindblads Velciopedfabrik på Polhemsgatan 8 efter ett larm 5.22 på morgonen. Fabriken stod i ljusan låga och det tog brandkåren över 15 timmar att släcka, fyra brandstationer hjälptes åt. Under släckningsarbetet skadades tre brandmän då trapphuset rasade in.

Uppdaterad