Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Antagning av brandmän

1. Det torde böra omnämnas att brandmännen i Sthlm utgöras dels av ordinarie, dels av extra, de senare för närvarande till ett antal av 28. Dessa antages förmedelst kontrakt med en månads ömsesidig uppsägningstid..... 2. Enär en brandman först vid ordinarie anställning erhåller pensionsrätt och vinner inträde i Änke- och pupillkassan vid stadens verk och inrättningar, antages endast ogifta personer till extra brandmän. Axel Svinhuvud, Brandchef vid Sthlm:s brandkår

Uppdaterad