Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brandkårens musikkår 1912

Brandkårens musikkår bildades enligt egen utsago 1890. De spelade på olika högtidligheter i kåren. Detta var väldigt uppskattat eftersom man inte hade så stora möjligheter till förströelse utom brandstationen. Musikkåren lades ner 1912, dels tjänstgjorde musikerna på olika stationer dels var det stor omsättning på personal. Efter 7 år startades den igen, det fanns behov av en egen musikkår.

Uppdaterad