Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Johannes brandstation 1906

Bemanningen på Johannes brandstation bestod av brandchef, en förste och en andre brandlöjtnant, diverse andra befäl och 103 manskap och underbefäl, sammanlagt 113 tjänster. Det kan jämföras med Katarina brandstation med 4 befäl inklusive brandkaptenen och 39 underbefäl och manskap. För att alla skulle kunna ersätta varandra roterade personalen mellan brandstationerna.

Uppdaterad