Foto

Interiör från möte med Sabbatsbergs ålderdomshems styrelse