Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från möte med Sabbatsbergs ålderdomshems styrelse

Uppdaterad