Foto

Djurgårdsbrunnsvägen 10, Källhagens värdshus, ekonomibyggnaden. Brandmän arbetar på taket efter brand