Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brandkårens lag 1918

Brandkårens idrottsklubb bildades 1912 av bl a vice brandchef Carl Gyllenhammar och brandförman Joh. Sjöqvist. I denna klubb fanns sektioner för brottning, allmän idrott, vinteridrott, simning, schack och motorsport. "Idrott i alla former, rätt utövad, föder kamratskap, kärlek till kamrater och kamraters framgångar; den samlar och enar i med- och motgång" ur Stockholms brandkårs kamratförening 1930.

Uppdaterad