Bildkonst
Konstnär: Kjellberg, Nils (1871-1917). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, "För Svenska Hem" 1895-1896

I en rapport från kårens läkare, med anledning av en halsflussepidemi på Johannes brandstation, uttalade han som sin åsikt, att orsaken härtill nog inte bara berodde på närheten till Johannes kyrkas kyrkogård utan mera på de inne på stationens tomt belägna likbodarna. Dessa borttogs sedemera, år 1885. Bilden visar en teckning "I elden" av Nils Kjellberg.

Uppdaterad