Foto

Hus under byggnad i kvarteret Vikingatåget i Ängbys småstugeområde

Utsikt över hus som är under byggnad i kvarteret Vikingatåget, sett ifrån andra våningen i kvarteret Trädgårdsbacken 11 i Ängbys småstugeområde.