Foto

Bäckströms Eftr. Paraplymagasin, Drottninggatan 21