Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Johannes Plan, utanför Johannes Brandstation. Befälsbil 1945 vid brandkåren

Uppdaterad