Foto

Johannes Plan, utanför Johannes Brandstation. Befälsbil 1945 vid brandkåren