Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Hagasessorna på Solnas Barnens dags nöjesfält i Hagaparken

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad