Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Södersjukhuset. Cirkus Scott uppträder för sjukhusets patienter framför sjukhusets södra fasad

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad