Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Hötorget 10, Carl Salén Kaffehandel. Carl Salén sköter om sina rosenbönor och bondbönor som slingrar sig kring ingången till hans butik

Uppdaterad