Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stadsmuseet i Stockholm

Hötorget 10, Carl Salén Kaffehandel. Carl Salén sköter om sina rosenbönor och bondbönor som slingrar sig kring ingången till hans butik

Uppdaterad