Bildkonst
Konstnär: Kjellberg, Nils (1871-1917). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, ur "Svenska hem" 1895-1896

Urklipp ur tidningen "Svenska Hem" från Katarina brandstation. Kamratföreningen Röde Hanen bildades 1932, intiativtagare var brandkapten Fredrik Kylberg. Tanken var att samla personer som varit aktiva inom kåren men nu pensionerats. Till arkivet insamlades mycket som på något sätt berörde brandväsendet, tex foton, urklipp, brev etc.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad