Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms Dagblads prenumerationskontor, Norrlandsgatan 1

Uppdaterad