Foto

Porträtt av skådespelaren Gösta Ekman d.ä., med monokel och käpp