Foto

Stadsgården från Saltsjöbanans slutstation vid Slussen. I förgrunden godsvagnar. Passagerarfartyget Europa för ankar på Strömmen