Foto

Svea Artilleriregemente. Officerare vid paradering