Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Sveavägen vid korsningen med Kungsgatan. I bakgrunden kv. Hästhuvudet. Fotgängare passerar på övergångsstället

Uppdaterad