Grafiskt verk över Ludvigsbergs mekaniska verkstad från sjösidan med fabrikörsbostaden Villa Ludvigsberg på höjden.
Foto

Grafiskt verk över Ludvigsbergs mekaniska verkstad från sjösidan med fabrikörsbostaden Villa Ludvigsberg på höjden.

Verket tryckt av Eckert & Pflug Kunstverlag

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ludvigsberg

Ludvigsberg

Ludwigsberg 1860. Stockholm från Skinnarviken

Ludwigsberg 1860. Stockholm från Skinnarviken

Södermalm

Södermalm