Grafiskt verk över Ludvigsbergs mekaniska verkstad från sjösidan med fabrikörsbostaden Villa Ludvigsberg på höjden.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Grafiskt verk över Ludvigsbergs mekaniska verkstad från sjösidan med fabrikörsbostaden Villa Ludvigsberg på höjden.

Verket tryckt av Eckert & Pflug Kunstverlag

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad