Foto

Moderna Museet inrättas i Exercishuset på Skeppsholmen