Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Stadsgårdshamnen. Svenska kustflottans besök i Stockholm, juni 1945. Vid kajen ligger flottans ubåtsbärgningsfartyg Belos.

Uppdaterad