Foto

Strömsborg. Anläggningsarbete för tunnelbanan i Riddarfjärden