Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Strömsborg. Anläggningsarbete för tunnelbanan i Riddarfjärden

Uppdaterad