Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av tonsättaren och pianisten Gunnar de Frumerie

Uppdaterad