Foto

Regeringsgatan 92-94. Reklam för Stomatol på brandgaveln