Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Skolbarn från landsbygden besöker Stockholm. Sex flickor ligger nedbäddade i sängar i ett klassrum

Uppdaterad