Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Fotograf Lennart Olson, framför några av sina bilder. Fick Svenska Dagbladets stipendium

Uppdaterad