Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stockholms stadsmuseum

Direktör Klärre hämtar råttor i en cykelambulans, efter att ha annonserat om att få köpa levande råttor. Nytt råttgift, Motti Red Sqouills, ska prövas för att få fram rätt dosering

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad