Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Bogserbåten Bill i Franska Bukten och passagerarfartyget Kungsholm för ankar på Strömmen. Vy från Östra Slussgatan

Uppdaterad