Foto

Ungdomar vid en parkerad bil på Norra Latins skolgård. I förgrunden ett järnstaket