Foto

Solnavägen 1, Karolinska institutet. Fysiologiska avdelningen. Porträtt av Professor Dr. Mauricio Oscar da Rocha e Silva